Historie oddílu

ODDÍL STOLNÍHO TENISU – SOKOL BŘEZINA

Stolní tenis byl podle pamětníků vždy nedílnou součástí Sokola Březina a údajně se

hrával ještě na staré Sokolovně.

Není proto divu, že z iniciativy několika členů Sokola Březina (jmenovat musíme

pana Jiřího Neumanna) vznikl nový oddíl na jaře roku 2011 – ODDÍL STOLNÍ TENIS

BŘEZINA.

Vedení Sokola Březina postupně zakoupilo tři stoly na stolní tenis a tím umožnilo

vznik a postupné rozšíření počtu členů oddílu stolního tenisu za což patří vedení náš

dík.

Z naší činnosti

V současné době má oddíl až 10 dospělých hráčů. Na přelomu let 2012 a 2013 jsme

uspořádali pro žáky dvanáctidílný kurz dovedností stolního tenisu. Kurzu se

zúčastnilo střídavě deset hráčů a hráček. Pro tyto mladé adepty stolního tenisu jsme

uspořádali „Vánoční turnaj“ s cenami pro všechny zúčastněné.

Družstvo našich dospělých hráčů hraje každý rok několik přátelských zápasů

s družstvy okolních vesnic – účastníků pravidelných soutěží. Náš oddíl pořádá

pravidelně „Vánoční turnaj“ a sami se zúčastňujeme turnajů, které pořádá Sokol

Bílovice, Orel Ochoz a Sokol Kanice. Naši hráči se umísťují i na čelních místech.

Co se nedaří

Doposud se nepodařilo získat zájem – náctiletých dětí a žen. Nepodařilo se nám

získat rodiče k větší aktivitě.

Závěrem

Stávající 3 stoly pro stolní tenis umožní trénovat deseti i více hráčům současně. Co

chybí – hráči z řad mládeže i dospělých. Naším cílem je začít hrát pravidelnou soutěž

a proto rádi uvítáme další spoluhráče.

Chci tedy apelovat na rodiče. Přijďte si zahrát a umožněte i dětem, které to baví

sportovat. Přijďte a pomozte s organizací tréninku dětí.