Stolní tenis

Oddíl stolního tenisu

Oddíl stolního tenisu podle pamětníků byl vždy nedílnou součástí Sokola Březina a stolní tenis se údajně hrával ještě na staré Sokolovně. Není proto divu, že z iniciativy několika členů Sokola Březina (jmenovat musíme pana Jiřího Neumanna) vznikl nový oddíl na jaře roku 2011 – oddíl stolního tenisu TJ Sokol Březina. Vedení Sokola Březina postupně zakoupilo tři stoly na stolní tenis a tím umožnilo vznik a postupné rozšíření počtu členů oddílu stolního tenisu za což patří vedení náš dík.

Z naší činnosti

V současné době má oddíl až 10 dospělých hráčů. Na přelomu let 2012 a 2013 jsme uspořádali pro žáky dvanáctidílný kurz dovedností stolního tenisu. Kurzu se zúčastnilo střídavě deset hráčů a hráček. Pro tyto mladé adepty stolního tenisu jsme uspořádali „Vánoční turnaj“ s cenami pro všechny zúčastněné. Družstvo našich dospělých hráčů sehrálo několik přátelských zápasů s družstvy okolních vesnic. Z tohoto pohledu se jeví jako velmi cenné vítězství nad hráči Sokola Bílovice – účastníkem pravidelných soutěží.

I my jsme uspořádali v roce 2012 již druhý „Vánoční turnaj“ a sami jsme se zúčastnili turnajů, které pořádal Sokol Bílovice a Orel Ochoz. Naši hráči se umístili na 9 – 12 místě a na 2. a 4. místě. Doposud se nepodařilo získat zájem – náctiletých dětí a žen. Nepodařilo se nám získat rodiče k větší aktivitě.

Končí kurz dovedností stolního tenisu pro žáky. Děti se jeví jako talentované a bylo by škoda nepokračovat v dalším hraní. Stávající 3 stoly pro stolní tenis umožní trénovat deseti i více hráčům současně. Co chybí – dozor z řad rodičů. Chci tedy znovu apelovat na rodiče, umožněte dětem které to baví sportovat a pomozte s organizací.

Okresní přebor 4. třídy

 

Kontakt

Jan Walsberger
Březina 238
GSMl: +420 603 420 694
email : jan.walsberger@gmail.com
Miroslav Drahovzal
GSM: +420 728 472 562

Fotografie