Historie Sokolu

TJ Sokol Březina

První zmínky v březinské kronice se datují k roku 1913. Dne 15. července 1913 byla založena v Proseči tělocvičná jednota Sokol. Její činnost byla jen krátká, spolkovou místnost a tělocvičnu měl Sokol v sále hostince Františka Poláka č.p. 7.

Za I. světové války (1914-1918) byla činnost Sokola úředně zakázána. V té době Sokol – organizace velkých mas, zaváněl příliš češstvím a vlastenectvím. Úřady rakouské monarchie v něm viděly velmi nebezpečný podvratný živel. Po státním převratu 1918 byla činnost Sokola v Proseči dne 13. července 1919 znovu obnovena a zdárně se vyvíjela,neboť měla vždy dostatek dobrých cvičenců a hlavně nářaďovců, počet členstva všech cvičících složek i potřebné tělocvičné nářadí. Až přišel rok 1941 – třetí rok německé okupace. Barbarství německo-fašistických okupantů zastavilo sokolskou činnost . Nastalo v naší zemi zatýkání sokolských funkcionářů jednot a žup.

Po osvobození vlasti v roce 1945 byla činnost naší sokolské jednoty znovu zahájena. Veškerá činnost, tělovýchova i lepší pohodlí získala jednota odkoupením stavebního pozemku za 800,- Kč od bratří Miklíkových a koupí dřevěného baráku bývalé německé firmy Ostmarky. Z materiálu baráku byla postavena Sokolovna nákladem 404.845,- Kčs. Dle zdrojů a pamětníků Březiny byla sokolovna postavena v roce 1948. V sále sokolovny se odehrávaly veškeré společenské a kulturní akce související s obcí a společenským životem. Místo před budovou sloužilo za letní cvičiště.

V r. 1952 byla provedena v tělesné výchově a sportu reorganizace, kterým byla zastavena činnost tělocvičné jednoty Orel, DTJ. a všech ostatních tělovýchovných a sportovních organizací a byli začleněny do celonárodní tělovýchovné organizace Sokol. V r. 1956 vyšel nový zákon o organizaci tělesné výchovy, dle kterého zůstaly s pojmenováním Sokol pouze vesnické sokolské jednoty.

Dle dostupných informací se s hokejem v Březině začínalo v sezóně 1968-1969. V počátcích nesl oddíl název DSO Březina a až později se přejmenoval na TJ Sokol Březina. Klubové barvy byli původně žlutá, červená a zelená, v současnosti hraje mužstvo ve dresech bílo-černých a černo-bílých. Za budovou sokolovny byla v sedmdesátých letech rekonstruována lední plocha, která prakticky po každoročních úpravách slouží až dodnes.

Píše se rok 1977 a v kronice obce Březina je zmínka o projektové dokumentaci pro generální opravu Sokolovny v celkové hodnotě 1,5 mil. korun. Zůstalo však pouze u projektové dokumentace. V letech 1981-1982 byla budova  úplně uzavřena, pro její havarijní stav. Sportovní aktivity byly odkázány na venkovní prostory. V roce 1988 byl založen oddíl malé kopané,který dnes hraje soutěž pod názvem Obecní liga. Plných 20. let čekala uzavřená sokolovna na svoji demolici, která začala bouráním malého sálu v květnu 2001. V roce 2003 jsme úspěšně dostali dotaci od Ministerstva školství. Výstavba přízemí sokolovny trvala od jara do podzimu 2003. V těchto prostorách se nachází technické zázemí, šatny pro hráče a místnost, která začala sloužit našim ženám na cvičení. V roce 2004 byl založen oddíl aerobiku.

Po několikaletém, opětovném žádání o další dotaci na dostavbu sokolovny se nám podařilo v roce 2009 uspět. Peníze byly získány z EU prostřednictvím regionálního operačního programu soudržnosti jihovýchod a stavební práce začaly v červnu 2009. Stavba tělocvičny byla dokončena v listopadu 2009. V tělocvičně se dají provozovat veškeré sálové sporty. V sokolovně se taky dají pořádat různé kulturní akce.